kázání

Kázání 12. ledna 2020

Text: Mt 3,13-17 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, po zprávě o Ježíšově narození, útěku do Egypta a stěhování do Galileje, se v Matoušově vyprávění Ježíš znovu objevuje z ničeho nic už jako dospělý. Přišel za Janem a Jan poznal, kdo před ním stojí a žádá ho o křest. A snažil se velmi energicky Ježíšovi jeho úmysl rozmluvit: „Já bych potřeboval být pokřtěn od tebe; a ty jdeš za mnou? To přece nejde!“

Přihlásit se k odběru RSS - kázání