Velikonoční koncert 8. dubna

Srdečně zveme všechny zájemce na velikonoční koncert, který se koná v sobotu 8. dubna 2017 od 17 hodin v bukovském kostele.

Kázání 19. března 2017

Micheáš 6,1-8
Kazatel: František Plecháček

Přátelé v Kristu, v našem dnešním oddíle Hospodin vede soudní spor se svým nevěrným lidem. A hodlá ho vést před zvláštními svědky! Hory a nepohnutelné základy země, svědci, kteří už něco pamatují. Jako symbol stálosti a nepohnutelnosti ve světě rychle pomíjejících věcí jsou věrohodní. Existovaly už tenkrát, když Hospodin vysvobozoval Izrael z otroctví, když vyrval svůj lid z nenasytné tlamy smrti a beznaděje.

Stav krovu a střechy kostela

Krov a střecha bukovského kostela jsou ve stavu, který vyžaduje pozornost a úsilí směřující k rekonstrukci.

Kázání 5. března 2017

Text: Micheáš 3,9-4,5
Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, slyšeli jsme slova soudu i zaslíbení. Fascinující je, že obrazy budoucí obnovy a věku pokoje následují bezprostředně po ostrých slovech kritiky a soudu, bez nějakého přechodu. Najdeme tam jen málo o tom, co pro tu zaslíbenou lepší budoucnost udělají lidé, čím přispějí, aby to „dobře dopadlo."

Biblické hodiny a další pravidelný program

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30. Každé úterý od 17 hodin biblická hodina v Lázních Bohdaneč.
V každý lichý kalendářní týden (v úterý a čtvrtek) srdečně zveme děti k účasti na biblických hodinách. Jednou za měsíc se zvlášť schází také střední a starší generace. Čtěte prosím dále.

Rozpis služeb kostelnictví

Vánoční hra 2016

Osmnáct malých i velkých hereček a herců nazkoušelo v adventu vánoční příběh s názvem Dveře. Klikněte na číst dál, abyste se mohli podívat na video a fotografie.

Instalace br. faráře Františka Plecháčka

V neděli 11. prosince se konala slavnostní instalace nového faráře sboru, br. Františka Plecháčka. Za přispění členů seniorátního výboru, bývalých kazatelů sboru a dalších duchovních ze seniorátu ji vedl br. senior Jakub Keller. Děkujeme všem za milou účast.

Sborový pobyt ve Strašicích 2016

O víkendu prodlouženém o státní svátek 28. října se konal sborový pobyt pro rodiny s dětmi, tentokrát ve Strašicích u Rokycan. Tématem tentokrát byl život apoštola Pavla a putování za světlem v životě.

Rozloučení s bratrem farářem Daliborem Antalíkem

Při bohoslužbách a sborovém obědě 11. září jsme se rozloučili s bratrem farářem Daliborem Antalíkem. Děkujeme mu za jeho pětiletou službu v bukovském sboru a přejeme mnoho Božího požehnání v další práci.

Noc kostelů 2016

Zachraňujeme střechu kostela s pomocí Pardubického kraje

V posledních letech probíhají práce na záchranu krovu bukovského kostela napadeného dřevokazným hmyzem.

Přihlásit se k odběru bukovka.evangnet.cz RSS