Sbírka kázání

Kázání 2. dubna 2017

Text: Micheáš 7,18-20 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, jaký je vlastně Bůh, jemuž důvěřujeme? Stojí za to se nad tím čas od času zamyslet – v době, kdy se nabízejí různí bohové a nejrůznější víry a sebevědomí, vysmátí lidé z obálek knih a časopisů nám předhazují rozmanité návrhy, jak řešit ty nejdůležitější a nejpalčivější životní problémy, roztodivné recepty na spásu.

Kázání 26. března 2017

Text: Micheáš 7,7-9 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, dnešní oddíl z proroka Micheáše není jen temným poselstvím o rozkladu všech hodnot, o soumraku jedné společnosti. Svědčí také o světle, které vzejde i uprostřed těch nejčernějších temnot, o naději, která neumírá ani po těch nejtěžších pádech a nejhrozivějších životních karambolech.

Kázání 19. března 2017

Micheáš 6,1-8
Kazatel: František Plecháček

Přátelé v Kristu, v našem dnešním oddíle Hospodin vede soudní spor se svým nevěrným lidem. A hodlá ho vést před zvláštními svědky! Hory a nepohnutelné základy země, svědci, kteří už něco pamatují. Jako symbol stálosti a nepohnutelnosti ve světě rychle pomíjejících věcí jsou věrohodní. Existovaly už tenkrát, když Hospodin vysvobozoval Izrael z otroctví, když vyrval svůj lid z nenasytné tlamy smrti a beznaděje.

Kázání 5. března 2017

Text: Micheáš 3,9-4,5
Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, slyšeli jsme slova soudu i zaslíbení. Fascinující je, že obrazy budoucí obnovy a věku pokoje následují bezprostředně po ostrých slovech kritiky a soudu, bez nějakého přechodu. Najdeme tam jen málo o tom, co pro tu zaslíbenou lepší budoucnost udělají lidé, čím přispějí, aby to „dobře dopadlo."

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání