Sbírka kázání

Kázání 11. července 2021

Text: L 12,13-21 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, kdo by občas nezatoužil mít v bance tolik, aby si nemusel dělat nějaký čas starosti? Nepanuje celkem rozšířená představa, že peníze vyřeší všechno? Před lety jsem četl rozhovor s jedním mládežníkem. Zaujalo mě, jak si uměl pěkně narýsovat život. Myslím, že to byl student ekonomie. Měl už docela přesnou představu, kdy by asi mohl vydělat první milion a pak díky němu další a kdy už by měl mít dost peněz na to, aby mohl žít z úroků. Myslel přitom i na druhé a chtěl se pak, až bude mít vyděláno, věnovat různým bohulibým činnostem a službě bližním. Fascinovala mě ta jasnost, přímočarost a jednoduchost jeho vize. Je fakt, že některým lidem se to podaří. Naplánují si byznys a jdou za svým a cílovou částku skutečně vydělají.

Kázání 13. června 2021

Text: Mk 8,22-26 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, přiznám se, že představa života ponořeného do tmy mně od malička, už jako chlapci naháněla husí kůži. Občas jsem zavřel oči a zkoušel si představit, že by to takhle bylo napořád – a bylo mi z toho úzko. Zároveň mě stále někdy překvapí, co všechno je schopen nevidět, nevnímat člověk, jehož zrak je po zdravotní stránce naprosto v pořádku a vidí skvěle. Co všechno může i dobrému zraku unikat, čím vším se dá člověk poměrně snadno zaslepit!

Kázání 6. června 2021

Text: Mk 7,31-37 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, když se v Písmu objeví zmínka o „hluchotě“, často se tím nemíní pouze fyzické poškození sluchu. Bible zná i něco, co by se dalo nazvat duchovní hluchotou. Takto postižený člověk neslyší Boží slovo a neřídí se jím, ztrácí světlo, které by mu svítilo na cestu a umožňovalo mu správně se orientovat. I kdyby viděl jako ostříž, stejně mu hrozí, že zabloudí do velikých problémů. Proto kladou bibličtí autoři takový důraz na Duchem svatým pročištěný a zbystřený sluch.

Kázání 30. května 2021

Text: 2Tm 3,10-4,5 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, na neděli svaté Trojice se nabízí celá řada biblických oddílů. Rozhodl jsem se nicméně zůstat dnes ještě v 2. listu Timoteovi, který nám může také dobře posloužit. Z praxe vím, že pro některé křesťany představuje trojiční učení problém. Někdo ho moc neřeší, jiní si nad tajemstvím Trojice rádi zaspekulují. Ale znám také někoho, komu se trojiční učení stalo skutečným kamenem úrazu. A to dnes úplně pominu námitky příslušníků jiných náboženství, kteří nás křesťany považují více či méně za polyteisty, tedy za lidi věřící ve více bohů.

Kázání 23. května 2021

Text: Jl 3,1-5 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, vrátíme se dnes ještě k Jóelovu proroctví, z něhož jsme část četli už před časem. Právě na tohle zaslíbení se odvolal apoštol Petr ve svém kázání o letnicích. Jóel zvěstoval přicházející Boží soud a nutnost opravdového pokání. A vlastně hned vzápětí po výzvách k obrácení prorok ujistil, že Hospodin se slituje a ujme se svého lidu i své země a všeho trpícího stvoření. Izrael se bude moci znovu radovat, protože Hospodin svému lidu daruje nejen hojnou úrodu polí a vinic. Pošle mu učitele spravedlnosti. A mnohem víc než jen učitele, který by třeba i hezky a hluboce poučil o Božích tajemstvích, trochu by potěšil, trochu pokáral a napomenul, a pak by se zase stáhl do klidu nebeského ústraní. Hospodin Izraeli i nám všem poslal Spasitele! Učinil víc, než kdokoliv očekával.

Kázání 9. května 2021

Text: 2Tm 2,8-13 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, pamatovat musíme na spoustu věcí. V zaměstnání se pořád něco děje. Doma je taky stále co uklízet, shánět, opravovat. Školní výuka dětí tvoří v situaci pandemie úplně zvláštní, samostatnou kapitolu. K tomu nezbytná komunikace s úřady, protože byrokracie vskutku neubývá. A do toho často zasáhne něco, co jsme nečekali a vůbec neměli v plánu; takové nepravidelnosti se mi, aspoň v mém vlastním životě, zdají téměř pravidlem. Docela často mívám pocit, že jsem na něco zapomněl, něco přehlédl a zanedbal, že mi někde ujíždí vlak...

Kázání 2. května 2021

Text: 2Tm 1,13-2,7 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, slyšeli jsme už, jak pevné pouto vytvořila víra v Krista mezi apoštolem Pavlem a jeho žákem a spolupracovníkem Timoteem. Nyní dojde v dopisu taky na další vztahy. Pavel nechtěl povzbuzovat svého žáka k věrné službě evangeliu pouze vlastním příkladem; připomněl mu jednání dalších svých spolupracovníků a přátel, jejich obětavost, ale také selhání.

Kázání 25. dubna 2021

Text: 2Tm 1,6-12 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, víme, komu jsme uvěřili, do koho vkládáme své naděje? Můžeme spolu s apoštolem vyznat: ano, já vím, na koho jsem se spolehl, ke komu upínám svém doufání? Proto v našim shromážděních čteme a vykládáme Bibli, otvíráme ji při biblických hodinách a jiných setkáních – a snad i doma – abychom poznávali stále lépe, komu jsme uvěřili a svěřili svůj život. Když tohle apoštol vyznal, nemyslel přitom jen na slovo, ale zároveň i na zkušenosti své služby, na chvíle, kdy mohl i v úzkostech a nebezpečích zakoušet Boží blízkost, i ve velice skromných podmínkách žít z Boží věrné péče. Tohle všechno je jistě zahrnuto v jeho vyznání.

Kázání 11. dubna 2021

Text: 2Tm 1,1-5 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, často přemýšlím, jak vlastně připravit naše děti co nejlépe na budoucnost? Čím je vybavit, co jim dát, aby jim to vydrželo? Svět, v němž žijeme, prochází složitým obdobím, ale jakkoliv je to teď těžké, dá se předpokládat, že to bude ještě těžší a složitější. Co je třeba předat nastupující generaci, aby v budoucnu mohla obstát? A nejenom aby se nějak dokázala uživit, ale aby mohla žít smysluplný, nadějný život, v němž bude dost místa pro druhé lidi, pro lásku, přátelství, milosrdenství?

Kázání 4. dubna 2021, Velikonoční neděle

Text: Mt 28,1-15 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Ježíšovým protivníkům brzy svitlo, že mrtvý Nazaretský by pro ně mohl být stejně nebezpečný jako živý. I když se jim podařilo dostat Ježíše do hrobu, na klidu jim to nijak nepřidalo. To už asi zjistil nejeden diktátor, bažící po moci, že ani likvidací odpůrců si pokojnější noci nepřivolal, protože prolitá krev dokáže mluvit, ba křičet a budit ze spaní. Velekněží si u Piláta pro jistotu vymohli, aby vojáci po tři dny střežili Ježíšův hrob. Protože co kdyby... A tak byl hrob zapečetěn a Ukřižovaný dostal zvláštní čestnou stráž.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání