Prázdninový sborový program a výjimky

Bohoslužby se konají každou neděli, po opravě kostelních krovů a střechy opět v kostele. Začínáme vždy v 9:30. O prázdninách není organizována ani nedělní škola pro děti, jsou však vítány :)

Podrobnosti o termínech a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.