Nejbližší sborový program a výjimky

Bohoslužby se konají každou neděli, momentálně v Husově síni vedle kostela, vždy od 9:30. V neděli 11. března přijede kázat br. farář Dalibor Antalík.

Pravidelné úterní biblické hodiny konají římskokatolické faře v Lázních Bohdaneč vždy v úterý od 17 hodin. POZOR, v úterý 13. března biblická hodina nebude.

V liché týdny se k biblickým hodinám scházejí děti, mladší školáci v úterý od 15:30, starší ve čtvrtek od 17 hodin. V březnu se biblické hodiny pro děti nekonají v týdnu od 12. 3., další bude až společná 23. března pro obě skupiny.

Setkání starší a střední generace se konají jednou za měsíc, termíny upřesňujeme průběžně.

Podrobnosti o termínech a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.