Bohoslužby a sborový program o prázdninách

O prázdninách se konají bohoslužby pravidelně každou neděli od 9:30 v kostele. První neděli v měsíci s Večeří Páně, následující by tedy měla být vysluhována 2. srpna. Nedělní škola se o prázdninách nekoná.

V neděli 19. července bude kázat Michal Branda. Bratr farář Plecháček si pak také vybírá dovolenou od 10. do 23. srpna. Zástup bude oznámen.

Biblické hodiny v týdnu se o prázdninách nekonají.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde