Pravidelný sborový program a výjimky

Bohoslužby se konají každou neděli, začínáme vždy v 9:30. Zpravidla první neděli v měsíci slavíme Večeři Páně.

Svátky díkčinění budou v neděli 20. října s Večeří Páně.

Br. farář Plecháček byl jmenován administrátorem sboru ve Chvaleticích. Z toho plyne, že zpravidla každou třetí neděli v měsíci povede bohoslužby v Bukovce jiný kazatel.

Biblické hodiny v Bohdanči se budou konat pravidelně každé úterý od 1. října od 17 hodin.

Dětská biblická hodina zatím termíny nemá, naplánujeme v průběhu září podle školních rozvrhů.

Maminky s dětmi se poprvé sejdou ve čtvrtek 20. září od 9 hodin na faře, pak budou schůzky po čtrnácti dnech pravidelně. Navíc by se v pátek 11. října setkání konalo mimořádně navíc i s maminkami z pardubického sboru Církve bratrské.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.