Pravidelný sborový program a výjimky

Bohoslužby se konají každou neděli, začínáme vždy v 9:30. Nyní v zimním období se bohoslužby konají v Husově síni vedle kostela. O VÝJIMKÁCH A DALŠÍM SBOROVÉM PROGRAMU čtěte prosím dál.

Br. farář Plecháček byl jmenován administrátorem sboru ve Chvaleticích. Z toho plyne, že zpravidla každou třetí neděli v měsíci povede bohoslužby v Bukovce jiný kazatel.

V týdnu od 21. ledna se uskuteční ekumenické bohoslužby, což bude mít vliv na pravidelný sborový program. Ten - s výjimkou bohoslužeb - odpadá také v týdnu od 28. ledna, kdy je br. farář na kurzu.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.