VELIKONOCE + pravidelný sborový program a výjimky

Bohoslužby na Velký pátek 19. dubna se konají od 9:30 v Husově síni, bude vysluhována Večeře Páně.
Bohoslužby na Velikonoční neděli se konají 21. dubna od 9:30 v Husově síni, bude vysluhována Večeře Páně.
Bohoslužby na Velikonoční pondělí se konají 22. dubna od 9:30 v Husově síni.

Obecně se bohoslužby konají každou neděli, začínáme vždy v 9:30. Nyní v zimním období se bohoslužby konají v Husově síni vedle kostela. O VÝJIMKÁCH A DALŠÍM SBOROVÉM PROGRAMU čtěte prosím dál.

Br. farář Plecháček byl jmenován administrátorem sboru ve Chvaleticích. Z toho plyne, že zpravidla každou třetí neděli v měsíci povede bohoslužby v Bukovce jiný kazatel.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.