Pravidelný sborový program a výjimky

Bohoslužby se konají každou neděli, začínáme vždy v 9:30. Zpravidla první neděli v měsíci slavíme Večeři Páně. Br. farář Plecháček byl jmenován administrátorem sboru ve Chvaleticích. Z toho plyne, že zpravidla každou třetí neděli v měsíci povede bohoslužby v Bukovce jiný kazatel.

Biblické hodiny v Bohdanči se konají každé úterý od 17 hodin na římskokatolické faře v Lázních Bohdaneč, pro případné výjimky sledujte prosím kalendář.

Maminky s dětmi se scházejí jednou za dva týdny ve čtvrtek od 9 hodin na faře, vždy v sudém týdnu.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.