Pravidelný sborový program a výjimky

V úterý 20. listopadu se nekoná biblická hodina v Lázních Bohdaneč z důvodu nepřítomnosti br. faráře.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.