Prázdninový sborový program a výjimky

Bohoslužby se konají každou neděli, po opravě kostelních krovů a střechy opět v kostele. Začínáme vždy v 9:30. O prázdninách zpravidla není organizována ani nedělní škola pro děti, jsou však vítány :)

Srpnové bohoslužby s Večeří Páně budou výjimečně až druhou neděli, 12. srpna.

Bratr farář František Plecháček čerpá od 30. července do 19. srpna dovolenou, v naléhavých případech ho zastupuje Miloš Hübner z Trnávky.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.