Bohoslužby o prázdninách

K pravidelným bohoslužbám se scházíme vždy v neděli v 9:30 v kostele.

Od 27. července bude mít br. farář František Plecháček dovolenou do 14. srpna. V naléhavých případech jej zastupuje br. Miloš Hübner. Kázat bude 31. července Petr Šilar, 7. srpna Michal Vejvoda a 14. srpna Pavel Keřkovský.

Sbírka kázání je stále k dispozici zde na stránkách .

Bratr farář František Plecháček je v době mimo dovolenou připraven k individuální pastorační práci - v případě potřeby jej kontaktujte telefonicky. Synodní rada ČCE také posílila svou činnost na internetu, materiály přibývají na webové stránce e-cirkev.cz, zejména v sekci Církev doma.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde