Bohoslužby o prázdninách

O prázdninách se scházíme k pravidelným bohoslužbám vždy v neděli v 9:30 v kostele. Nejbližší s vysluhováním Večeře Páně budou 1. srpna.

Je nutné dodržet aktuálně vyhlášená hygienická opatření (respirátory, dezinfekce, členové domácnosti sedí pospolu...)

Sbírka kázání je stále k dispozici zde na stránkách .

Týdenní biblický program SE O PRÁZDNINÁCH NEKONÁ.

Bratr farář František Plecháček je připraven k individuální pastorační práci - v případě potřeby jej kontaktujte telefonicky. Synodní rada ČCE také posílila svou činnost na internetu, materiály přibývají na webové stránce e-cirkev.cz, zejména v sekci Církev doma.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde