Prázdninový sborový program a výjimky

Bohoslužby se konají každou neděli, začínáme vždy v 9:30. Zpravidla první neděli v měsíci slavíme Večeři Páně.

Br. farář Plecháček byl jmenován administrátorem sboru ve Chvaleticích. Z toho plyne, že zpravidla každou třetí neděli v měsíci povede bohoslužby v Bukovce jiný kazatel.

POZOR - o letních prázdninách se NEKONAJÍ biblické hodiny. Poslední budou koncem června.

Br. farář Plecháček si vybírá dovolenou v termínu 29. červenec – 18. srpen.

Podrobnosti o zastupujících kazatelích při bohoslužbách, termínech pravidelných biblických hodin a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.