Nejbližší sborový program

Pravidelné úterní biblické hodiny konají římskokatolické faře v Lázních Bohdaneč vždy v úterý od 17 hodin.

V liché týdny se k biblickým hodinám scházejí děti, mladší školáci v úterý od 15:30, starší ve čtvrtek od 17 hodin.

Setkání starší a střední generace se konají jednou za měsíc, termíny upřesňujeme průběžně.

Podrobnosti o termínech a případných výjimkách z programu na nejbližší týdny najdete v průběžně aktualizovaném Kalendáři zde.