Noc kostelů 2022

V pátek 10. června se i v našem kostele konala celostátní Noc kostelů, která láká do otevřených dveří širokou veřejnost. Za účasti asi šedesáti návštěvníků a účinkujících, jejichž role se během večer různě prolínaly, vystoupila kapela Služebníci tvořená bratry a sestrami z římskokatolické farnosti v Lázních Bohdanči, ale i bukovskou paní farářovou Zdeňkou Plecháčkovou. Ta pak měla ještě samostatný blok chval a díků s kytarou. Zpívaly i starší děti, mládež a kdokoli se chtěl přidat.

Mezitím mohli velcí i malí vyluštit kvíz připravený mládeží a panem farářem, ve výtvarné dílně si udrátkovat ze skleničky svícen nebo ochutnat různé dobroty, zejména třešňové buchty "na sto způsobů". Večer pak zakončilo společné ztišení.

Děkujeme všem návštěvníkům i účinkujícím za účast a těšíme se zase na příště!

Obrázek: