Vánoční hra O mudrcích a lidech

Na čtvrtou adventní neděli připadly bohoslužby s tradiční dětskou slavností a vánoční hrou. Letošní kus se jmenoval O mudrcích a lidech, hru Daniela Řeháka pro bukovský sbor upravil bratr farář František Plecháček.

Obrázek: