Bohoslužby a pravidelné akce

Bohoslužby se konají každou neděli v 9:30 a o církevních svátcích, v letním období v kostele, v zimě v Husově síni.

Svátost Večeře Páně slavíme o 1. adventní neděli, na Boží hod vánoční, na Nový rok, o 1. neděli postní, na Velký pátek, na Boží hod velikonoční, o Svatodušních svátcích a o slavnosti díkčinění. Večeře Páně se dále vysluhuje každou 1. neděli v měsíci, pokud na tento měsíc nepřipadne jiný církevní svátek.

K dalším pravidelným shromážděním během školního roku patří úterní biblické hodiny v Lázních Bohdaneč, které se konají na římskokatolické faře za kostelem, adresa Masarykovo náměstí 44, ve farní kanceláři v přízemí vlevo.

Jednou za měsíc, zpravidla druhý pátek v měsíci, se koná setkání střední generace, na faře nebo v domácnostech dle dohody. Setkání starší generace se koná zpravidla třetí pátek v měsíci, většinou po domácnostech. Aktuální informace o těchto shromážděních najdete v Kalendáři.

Nedělní škola se vyučuje pravidelně každou neděli (kromě prázdnin) při bohoslužbách, děti odcházejí na nedělní školu po písni před kázáním. Pro děti školou povinné se ve školním roce také jednou za dva týdny koná úterní biblická hodina na faře. Zpravidla jednou za dva měsíce se také konají bohoslužby pro malé i velké s kázáním přizpůsobeným dětem, které v tomto případě neodcházejí na nedělní školu.

Máte-li zájem o duchovní rozhovor nebo pastorační návštěvu faráře u sebe doma nebo u svých blízkých, je možno se přijít osobně domluvit na faru, nebo využít některý z telefonických či elektronických kontaktů.