Sborový dopis, sbírky a informace ze seniorátu

Ve sborovém dopisu najdete zamyšlení bratra faráře Františka Plecháčka nad verši z druhé kapitoly 1. listu Korintským, jejichž část zdobí i bukovskou modlitebnu, Husovu síň.

Dále v dopise prosím věnujte pozornost informacím o sbírkách, z nichž zde citujeme:
V předvelikonočním období jsme plánovali věnovat jednu sbírku při bohoslužbách jako postní sbírku pro Diakonii ČCE, určenou tentokrát na provoz školky v uprchlickém táboře v Libanonu. Pokud se budete chtít k této sbírce připojit, zašlete svůj dar převodem na účet našeho sboru (č. účtu 218586091/0300 ) do 15.4. 2020, do zprávy pro příjemce napište poznámku DIAKONIE. Stejným způsobem můžete přispět i na sbírku Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, která se obvykle vyhlašuje na velikonoční neděli. Do zprávy pro příjemce napište poznámku HDL. K činnosti Jeronýmovy jednoty se váže také dopis v příloze tohoto článku.

Ke konání sbírek se vyjádřila také Synodní rada ČCE, dopis rovněž přikládáme. Třetím připojeným dokumentem jsou seniorátní informace na květen.