Bohoslužby a sborový program

Od neděle 9. května už nedělíme bohoslužby na dvě skupiny a scházíme se v kostele. Omezení zůstávají v týdenním programu. Čtěte prosím dál.

AUDIO: Já budu s tebou

Bratr farář František Plecháček natočil pro web e-cirkev.cz jedno ze série zamyšlení pro každý den.

Kázání 13. června 2021

Text: Mk 8,22-26 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, přiznám se, že představa života ponořeného do tmy mně od malička, už jako chlapci naháněla husí kůži. Občas jsem zavřel oči a zkoušel si představit, že by to takhle bylo napořád – a bylo mi z toho úzko. Zároveň mě stále někdy překvapí, co všechno je schopen nevidět, nevnímat člověk, jehož zrak je po zdravotní stránce naprosto v pořádku a vidí skvěle. Co všechno může i dobrému zraku unikat, čím vším se dá člověk poměrně snadno zaslepit!

Oznámení o termínu Výročního sborového shromáždění

Staršovstvo FS ČCE v Bukovce rozhodlo, že Výroční sborové shromáždění se uskuteční v rámci bohoslužeb v neděli 27. června 2021 od 9:30 hodin v kostele. Shromáždění bude zároveň shromážděním volebním - proběhne volba staršovstva.

Noc kostelů 2021

V pátek 28. května jsme se připojili k celostátní Noci kostelů.

Kázání 6. června 2021

Text: Mk 7,31-37 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, když se v Písmu objeví zmínka o „hluchotě“, často se tím nemíní pouze fyzické poškození sluchu. Bible zná i něco, co by se dalo nazvat duchovní hluchotou. Takto postižený člověk neslyší Boží slovo a neřídí se jím, ztrácí světlo, které by mu svítilo na cestu a umožňovalo mu správně se orientovat. I kdyby viděl jako ostříž, stejně mu hrozí, že zabloudí do velikých problémů. Proto kladou bibličtí autoři takový důraz na Duchem svatým pročištěný a zbystřený sluch.

Rozpis služeb kostelnictví

Velikonoční sborový dopis 2021

Protiepidemická opatření na celostátní úrovni bohužel i letos zasáhnou do našich možností, jak společně slavit Velikonoce. Věnujte proto prosíme pozornost sborovému dopisu, kde se dozvíte také o chystaných sbírkách.

Noc kostelů 2020

V pátek 12. června jsme se opět připojili k celostátní akci Noc kostelů. Přestože byl program kvůli opatřením v době epidemie střídmější než v minulých letech, diváky si našel.

Výměna oken v západní stěně kostela

V dubnu 2020 byla dokončena další velká investice na našem kostele. Z prostředků poskytnutých Jeronymovou jednotou, které se nespotřebovaly na opravu střechy kostela v roce 2018, se podařilo zafinancovat výměnu oken v západní stěně kostela.

Stránky

Přihlásit se k odběru bukovka.evangnet.cz RSS