Kázání 29. ledna 2023

Text: L 15,1-10 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, není to radost, najít po dlouhém hledání milou věc, kterou už jsme téměř oželeli, třeba nějakou památku, předmět, na kterém jsme trochu citově závislí? Ještě větší úleva a radost člověka zaplaví, když se podaří najít zatoulané zvířátko. Každou chvíli můžeme na nějakém místě, kde se pohybuje hodně lidí, třeba na zastávce, najít obrázek zvířete, které se ztratilo svým majitelům. Neustále někdo něco nebo někoho hledá. A jistě i každý z nás někdy v životě zakusil radost z objevení ztraceného.

Bohoslužby a sborový program v týdnu

K pravidelným bohoslužbám se scházíme vždy v neděli v 9:30 v kostele. V týdnu se konají biblické hodiny pro všechny generace a další setkání.

Divadelní hra Vánoční koleda

Po bohoslužbách na čtvrtou adventní neděli byla v Husově síni k vidění vánoční divadelní hra.

Bukovské perníčky slaví úspěch u bezdomovců

Děti a mládež před Vánocemi už podruhé v letošním roce pekly na faře perníčky pro lidi bez domova.

Adventní sborový dopis 2022

Ve sborovém dopisu k začátku adventu najdete kromě slova bratra faráře také informace o adventních a vánočních bohoslužbách a dalších novinkách ve sboru.

Rozpis služeb kostelnictví

Kázání 20. listopadu 2022

Text: Ex 15,1-3 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, slíbil jsem, že tuto neděli ještě zůstaneme v knize Exodus a zamyslíme se společně nad slovy písně, kterou zpíval Hospodinu vysvobozený Izrael. Měli co oslavovat a za co děkovat: Hospodin je zachránil z rukou nelítostných nepřátel, vyrval je z pařátů smrti! Izraelci se upřímně radovali, muži, ženy i děti zpívali a tancovali před Hospodinem, děkovali za to divuplné vysvobození. Co také jiného můžeme dát Bohu, jemuž patří úplně všechno, jedinému Pánu nad nebem i zemí? A jak vyjádřit úlevu a vděčnost, radost ze spásy, která je naprosto celá Božím dílem?! Co že to pověděl Mojžíš Izraelcům ještě předtím, než prošli prostředkem moře po suchu? „Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.“ K té Boží spáse není z lidské strany co dodat, nelze ji opravit, vylepšit. Je dokonalá a úplná.

Kázání 16. října 2022

Text: L 10,38-42 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, tenhle evangelijní příběh trochu zaráží a zneklidňuje. Žena, která se s vervou a velikým nasazením pustí do služby a určitě dělá to nejlepší, co umí, se tu v závěru dočká sice jemného, ale přece napomenutí. Dozví se, že služba, diakonie – protože o ní se tu mluví – není to jediné, na čem záleží, dokonce ani nemusí být tím nejdůležitějším!

Brigáda na zateplení stropu fary

V posledním prázdninovém týdnu spojila síly sborová mládež, dospělí i některé děti k práci na zateplení stropu farního bytu.

Noc kostelů 2022

V pátek 10. června se i v našem kostele konala celostátní Noc kostelů, která láká do otevřených dveří širokou veřejnost.

Stránky

Přihlásit se k odběru bukovka.evangnet.cz RSS