Kázání 18. října 2020

Text: L 11,5-13 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, z přečteného oddílu nás asi na první pohled nejvíc zaujme to fantastické povzbuzení: Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Ale asi ještě víc překvapí slovo, které následuje: Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Bůh, váš nebeský Otec je dobrý a milující, nenechá vaše prosby bez odpovědi! Tady by se mohly ozvat (a taky ozývají!) námitky: „Opravdu každý dostane to, o co prosil? A najde, co hledal? Já jsem přece v životě prosil o tolik důležitých věcí, ale často jsem se vůbec nedočkal? Jak je to tedy?“

Bohoslužby se dočasně nekonají

Kvůli opětovnému zpřísnění hygienických opatření se do odvolání nedělní bohoslužby nekonají (nejméně do 1. listopadu). Výrazně omezený je také týdenní program. Čtěte prosím dál.

Kázání 13. září 2020

Text: Jon 4,1-11 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, obyvatelé pohanského města Ninive přijali Jonášovu zvěst o přicházejícím soudu se vší vážností, šli do sebe a činili opravdové pokání. A Hospodin viděl, že se odvrátili od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil. Ninive bylo zachráněno. Krásný závěr! Tady by příběh mohl končit. Já osobně, a myslím, že v tom nejsem výjimka, mám dobré konce rád.

Kázání 5. července 2020

Text: Ex 17,8-16 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, s mladšími dětmi jsme do prázdnin procházeli knihou Exodus, vyprávíme si příběh velikého vysvobození Izraele z egyptské otročiny. Tak jsem si řekl, že bych dnes mohl začít tam, kam jsme s dětmi došli. Proto jsme se ocitli spolu s Izraelem na poušti, na cestě do zaslíbené země. Poušť je sama o sobě místo nebezpečné a nepříliš vhodné k životu. Není to dlouho, co Izraelci žíznili a dychtili po vodě a nadávali Mojžíšovi, kam je to vlastně přivedl; a málem už se chystali svého Bohem povolaného vůdce kamenovat!

Noc kostelů 2020

V pátek 12. června jsme se opět připojili k celostátní akci Noc kostelů. Přestože byl program kvůli opatřením v době epidemie střídmější než v minulých letech, diváky si našel.

Rozpis služeb kostelnictví

Kázání 21. května 2020

Text: L 24,50-53 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, stručná zpráva o nanebevstoupení jakoby v evangeliu tvořila jen drobný dovětek, jen takovou poznámku na okraj dobré zprávy o Ježíšově ukřižování a vzkříšení. Asi je tomu trochu podobně i se svátkem Nanebevstoupení, který se tak nenápadně jako chudý příbuzný krčí mezi mnohem slavnějšími a oblíbenějšími křesťanskými svátky. Před tímhle svátkem supermarkety nemají pohotovost, spotřeba čokolády, bonbonů a dalších sladkostí nestoupá, čela hospodyněk se nekrabatí vráskami starostí, jestli všechno stihnou připravit... Není to zvláštní: svátek, který lze oslavit bez mnohadenních příprav a kupy starostí?

Kázání 10. května 2020

Text: L 6,20-26 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, Ježíšova slova otvírají úplně jinou perspektivu, jiný pohled na svět i na člověka a jeho aktuální situaci. Je to pohled mnohdy provokativní, šokující, však také Ježíšova slova nás nemají nechat v klidu a závětří. Jejich cílem je právě ten náš obvyklý pohled obrátit vzhůru nohama, narušit naše zaběhané zvyky a pořádky. Ovšem to nové a neobyčejné, co zvěstuje Ježíš, nemá pouze samoúčelně šokovat. Se změnou perspektivy přinášejí jeho slova útěchu a naději, ba ještě víc: otvírá se nám v nich cesta k pravému životu!

Výměna oken v západní stěně kostela

V dubnu 2020 byla dokončena další velká investice na našem kostele. Z prostředků poskytnutých Jeronymovou jednotou, které se nespotřebovaly na opravu střechy kostela v roce 2018, se podařilo zafinancovat výměnu oken v západní stěně kostela.

Sborový pobyt pod hradem Pecka

Letošní sborový rodinný pobyt se konal na konci října v kempu pod hradem Pecka a doprovázelo ho až neuvěřitelně dobré počasí. Díky tomu jsme se mohli věnovat nejen příběhům proroka Eliáše později ztvárněným na rozměrném "plátně", ale také běhání po lese, výletu na hrad samotný i hovorům pod prosluněným nebem.

Stránky

Přihlásit se k odběru bukovka.evangnet.cz RSS