Bohoslužby o prázdninách

K pravidelným bohoslužbám se scházíme vždy v neděli v 9:30 v kostele. O letních prázdninách se nekoná pravidelný program v týdnu. Čtěte prosím dál.

Kázání 10. července 2022

Text: Př 1,20-23 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, po nabádavé řeči otce k synu dostává nyní slovo sama Moudrost. Její volání není o nic míň naléhavé než byla slova starostlivého tatínka, který se snažil správně nasměrovat svého potomka. A není divu, protože Moudrost, která tady promlouvá, není jen tak ledajaká moudrost, je to něco mnohem většího, než čeho se kdy dopátrali lidé. Je to moudrost Boží, vlastně tu promlouvá sám Hospodin! Moudrost volá skutečně pronikavě, z plna hrdla, její hlas je plný naléhavosti, snaží se upoutat pozornost. Proto také volá na ulici, na náměstích, u vchodu do městských bran. Bere si slovo před hlučícím davem. Moudrost s velkým M se hlásí ke slovu tam, kde se pohybují lidé, hodně lidí.

Rozpis služeb kostelnictví

Noc kostelů 2022

V pátek 10. června se i v našem kostele konala celostátní Noc kostelů, která láká do otevřených dveří širokou veřejnost.

Kázání 12. června 2022

Text: Ga 3,26-4,7 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, mluvili jsme už o Duchu svatém jako Duchu jednoty, který spojuje, co hřích rozdělil, a probouzí víru. Duch svatý je ovšem také Duchem synovství, který syny a dcery Boží povzbuzuje k volání: „Abba, Otče!“ Ale to jsem neřekl přesně, protože to vlastně nejsme my sami, ale Boží Duch v nás takhle volá: „Otče!“ Ujišťuje nás, že je to pravda, že jsme opravdu přijati, díky Ježíši Kristu adoptováni za syny a dcery Boží. Duch svatý nám odhaluje tu nesmírnou čest, kterou nám Pán Bůh prokázal, důstojnost, kterou získáváme. Odhaluje nám ten veliký význam, který našim maličkostem Pán Bůh přikládá!

Kázání 24. dubna 2022

Text: J 20,19-23 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, v evangelijním vyprávění zůstáváme v onom dni, kdy se s Marií Magdalskou setkal vzkříšený Ježíš a pověřil ji, aby učedníkům předala dobrou zprávu o jeho zmrtvýchvstání! Marie všechno vyřídila. Ale na chování učedníků to zatím není moc znát. Sešli se za zavřenými dveřmi, zajištěnými tak, aby nikdo další nemohl vstoupit dovnitř. Tohle shromáždění rozhodně nebylo veřejné, jak by shromáždění církve měla být.

Pečení perníčků pro lidi bez domova

Před letošními Velikonocemi mládež s dětmi zopakovala úspěšnou sobotní akci pečení perníčků pro bezdomovce a sociálně slabé v Pardubicích.

Velikonoční sborový dopis

Srdečně zveme všechny zájemce k velikonočním bohoslužbám a čtení sborového dopisu.

Vánoční hra O mudrcích a lidech

Na čtvrtou adventní neděli připadly bohoslužby s tradiční dětskou slavností a vánoční hrou. Letošní kus se jmenoval O mudrcích a lidech, hru Daniela Řeháka pro bukovský sbor upravil bratr farář František Plecháček.

Adventní sborový dopis

Ve sborovém dopisu k začátku adventu najdete kromě slova bratra faráře také informace o adventních a vánočních bohoslužbách a dalších novinkách ve sboru.

Stránky

Přihlásit se k odběru bukovka.evangnet.cz RSS