Sbírka kázání

Kázání 19. března 2017

Micheáš 6,1-8
Kazatel: František Plecháček

Přátelé v Kristu, v našem dnešním oddíle Hospodin vede soudní spor se svým nevěrným lidem. A hodlá ho vést před zvláštními svědky! Hory a nepohnutelné základy země, svědci, kteří už něco pamatují. Jako symbol stálosti a nepohnutelnosti ve světě rychle pomíjejících věcí jsou věrohodní. Existovaly už tenkrát, když Hospodin vysvobozoval Izrael z otroctví, když vyrval svůj lid z nenasytné tlamy smrti a beznaděje.

Kázání 5. března 2017

Text: Micheáš 3,9-4,5
Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, slyšeli jsme slova soudu i zaslíbení. Fascinující je, že obrazy budoucí obnovy a věku pokoje následují bezprostředně po ostrých slovech kritiky a soudu, bez nějakého přechodu. Najdeme tam jen málo o tom, co pro tu zaslíbenou lepší budoucnost udělají lidé, čím přispějí, aby to „dobře dopadlo."

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání