Sbírka kázání

Kázání 10. dubna 2020, Velký pátek

Text: L 23,39-43 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, když se zkusím na pašijový příběh podívat očima současného čtenáře a milovníka dramatických příběhů, napadá mě, že v sobě závěr Ježíšovy pozemské pouti nese spoustu prvků dnes oblíbeného žánru thrilleru. Bylo asi jen otázkou času, kdy to napadne i filmaře; slavný herec a režisér Mel Gibson natočil film Umučení Krista, který opravdu není vhodný pro slabší povahy a žaludky.

Kázání 5. dubna 2020

Text: L 19,28-44 Kazatel: František Plecháček

Ježíš byl vítán jako král, o tom není sporu. A nemusel kvůli tomu vést nákladnou volební kampaň ani kolem sebe rozhazovat hrsti zlaťáků. Pláště, které před něho kladli na cestu, i hlasité radostné volání, to všechno jasně svědčí o veliké úctě, jaké se u zástupu těšil. Říkám si, co by asi dal aspoň za malý kousek takové nepředstírané úcty a nefalšované radosti takový Herodes (nebo Pilát)! K Jeruzalému se blíží Král. Ale něco tady nehraje... Co to oslátko? Hodí se něco takového k panovníkům? Na osla vsedne nějaký král snad možná v pohádce, když se v přestrojení chystá na tajný průzkum, jak se vlastně daří obyvatelům jeho říše. Ale který panovník by použil oslíka ve chvíli slávy a triumfu?

Kázání 29. března 2020

Text: L 4,16-30 Kazatel: Miloš Ferjenčík

Podle Lukáše bylo na počátku Ježíšovy činnosti kázání v Nazaretě. A to, jak jsme slyšeli, nebyla žádná poklidná chvilka ve svatostánku, ale pořádný konflikt. Ježíš, v té době asi třicetiletý, před časem pokřtěný Janem zvaným Křtitel, nedávno třikrát neúspěšně pokoušený ďáblem v poušti, připravený ke splnění svého poslání, předstupuje před shromáždění svých souvěrců z Nazareta. Je rozhodnut nechat se poznat. Veřejně vyslovit, kým skutečně je. Učinit coming out před lidmi, kteří ho odmala znali, a které on odmala znal. ‚Duch Hospodinův mne pomazal. Poslal mne, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘

Kázání 22. března 2020

Text: J 5,19-30 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, jak by se asi dal nejstručněji vyjádřit obsah Ježíšovy řeči, jejíž první část máme dnes před sebou? O čem svědčí? O absolutní jednotě a sounáležitosti Syna s nebeským Otcem, o jednotě v lásce i spravedlnosti. Mezi Otcem a Synem neexistují žádná napětí a rozpory, žádné nevyřešené problémy, nic, co by se mohlo stát zdrojem roztržky.

Kázání 9. února 2020

Text: J 4,27-42 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, pokračujeme tam, kde jsme minulou neděli skončili. Ježíš vedl ženu Samařanku krok za krokem, až jejich rozhovor dospěl do žádoucího finále. Samařanka vyjádřila svou víru v příchod Božího Mesiáše. A Ježíš před ní odhalil svou pravou identitu: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“ Vtom se vrátili učedníci; napadá mě, že skoro nevhodně, příliš brzy. I když se divili, s kým se to dal jejich Mistr do řeči – cože, on mluví se ženou, a ještě k tomu z těch, které my moc nemusíme?! – neodvážili se vyrušovat. Rozhovor už byl ostatně u konce. Žena se vrátila do města.

Kázání 2. února 2020

Text: J 4,1-26 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, v tomhle evangelijním příběhu došlo k zdánlivě úplně obyčejné věci: k setkání. Ovšem k setkání navzdory skutečnosti, že spolu jisté dvě skupiny lidí nemluví a nestýkají se, navzdory tomu, kdo koho nemá rád a nesnáší, navzdory všem z generace na generaci pečlivě předávaným předsudkům a animozitám. Však z toho taky byla samařská žena v šoku, když ji Žid Ježíš oslovil a požádal o vodu. „Židé se totiž se Samařany nestýkají,“ vysvětlí nám pro jistotu evangelista, aby nebylo pochyb, že tohle setkání je neobyčejné. Ale které setkání s Ježíšem by mohlo být „obyčejné“?

Kázání 12. ledna 2020

Text: Mt 3,13-17 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, po zprávě o Ježíšově narození, útěku do Egypta a stěhování do Galileje, se v Matoušově vyprávění Ježíš znovu objevuje z ničeho nic už jako dospělý. Přišel za Janem a Jan poznal, kdo před ním stojí a žádá ho o křest. A snažil se velmi energicky Ježíšovi jeho úmysl rozmluvit: „Já bych potřeboval být pokřtěn od tebe; a ty jdeš za mnou? To přece nejde!“

Kázání 20. října 2019

Text: Neh 8,9-12 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, čím vším je možné člověku udělat radost? Určitě záleží na věku. Stále znovu žasnu, jaké nadšení vzbudí v malých dětech ne dárek, který dostanou, ale krabice, ve které je dárek zabalený. Léty se ovšem priority mění, a hlavně zdražují. Nejdřív stačí roztomilý plyšák nebo panenka, stavebnice nebo kočárek, pak první kolo, brusle, první mobilní telefon, tablet, hrací stanice a pak už věci, na které si člověk zpravidla musí našetřit sám...

Kázání 25. srpna 2019

Text: 2S 5,17-25 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, vrátíme se teď na několik nedělí k příběhům krále Davida. Dovolil jsem si přeskočit slavný zápas s Goliášem, slibné začátky na dvoře krále Saula i čas, kdy musel David prchat a ukrývat se před Saulovou nenávistí. Saul a jeho tři synové, včetně Jónatana, pak zahynuli v bitvě s Pelištejci. David se stal králem nejdříve nad kmenem Juda, a potom nad celým Izraelem. A právě v tomhle okamžiku znovu vstupujeme do jeho příběhu.

Kázání 5. května 2019

Text: Ko 1,9-14 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, text listu Koloským obsahuje tolik vznešených a krásných slov a obratů, že z nich člověku, který je povětšinou konfrontován s jinou, pragmatickou a poněkud málo poetickou mluvou dneška, téměř běhá mráz po zádech. „Božská sláva“, „dědictví svatých ve světle“, „vysvobození z moci tmy,“ „království milovaného Syna“... Smíme něco tak poetického, vznešeného a nadějného vztáhnout i na sebe? Ale ano. Smíme se k těm apoštolským slovům hlásit a dokonce si přivlastnit jejich povzbuzení a zaslíbení.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Sbírka kázání