Pečení perníčků pro lidi bez domova

Před letošními Velikonocemi mládež s dětmi zopakovala úspěšnou sobotní akci pečení perníčků pro bezdomovce a sociálně slabé v Pardubicích.

Velikonoční sborový dopis

Srdečně zveme všechny zájemce k velikonočním bohoslužbám a čtení sborového dopisu.

Vánoční hra O mudrcích a lidech

Na čtvrtou adventní neděli připadly bohoslužby s tradiční dětskou slavností a vánoční hrou. Letošní kus se jmenoval O mudrcích a lidech, hru Daniela Řeháka pro bukovský sbor upravil bratr farář František Plecháček.

Adventní sborový dopis

Ve sborovém dopisu k začátku adventu najdete kromě slova bratra faráře také informace o adventních a vánočních bohoslužbách a dalších novinkách ve sboru.

Konfirmace šesti mládežníků

Při bohoslužbách 10. října se uskutečnila v našem sboru po dlouhých letech slavnost konfirmace.

AUDIO: Já budu s tebou

Bratr farář František Plecháček natočil pro web e-cirkev.cz jedno ze série zamyšlení pro každý den.

Noc kostelů 2021

V pátek 28. května jsme se připojili k celostátní Noci kostelů.

Kázání 6. června 2021

Text: Mk 7,31-37 Kazatel: František Plecháček

Milé sestry, milí bratři, když se v Písmu objeví zmínka o „hluchotě“, často se tím nemíní pouze fyzické poškození sluchu. Bible zná i něco, co by se dalo nazvat duchovní hluchotou. Takto postižený člověk neslyší Boží slovo a neřídí se jím, ztrácí světlo, které by mu svítilo na cestu a umožňovalo mu správně se orientovat. I kdyby viděl jako ostříž, stejně mu hrozí, že zabloudí do velikých problémů. Proto kladou bibličtí autoři takový důraz na Duchem svatým pročištěný a zbystřený sluch.

Noc kostelů 2020

V pátek 12. června jsme se opět připojili k celostátní akci Noc kostelů. Přestože byl program kvůli opatřením v době epidemie střídmější než v minulých letech, diváky si našel.

Výměna oken v západní stěně kostela

V dubnu 2020 byla dokončena další velká investice na našem kostele. Z prostředků poskytnutých Jeronymovou jednotou, které se nespotřebovaly na opravu střechy kostela v roce 2018, se podařilo zafinancovat výměnu oken v západní stěně kostela.

Stránky

Přihlásit se k odběru bukovka.evangnet.cz RSS