Zachraňujeme střechu kostela s pomocí Pardubického kraje

V posledních dvou letech probíhají práce na záchranu krovu bukovského kostela napadeného dřevokazným hmyzem. S pomocí Pardubického kraje, obce Bukovka, senátora Petra Šilara, darů členů sboru a dalších dárců se podařilo shromáždit už více než čtvrt milionu korun na termosanaci krovů a následné nátěry dřevěných konstrukcí střechy kostela ochrannými prostředky. Zatím poslední část dotačních prostředků tvořilo v roce 2015 padesát tisíc korun od Pardubického kraje a dvacet tisíc korun od obce Bukovka. Za tuto pomoc jsme velmi vděční a děkujeme!

Obrazek: