Farář a staršovstvo

Farář

Farářem sboru ČCE v Bukovce je od 1.11. 2016 František Plecháček.

***********************************************

Staršovstvo

Řádné schůze staršovstva se konají pravidelně první úterý v měsíci od 19:30 hodin na faře v Bukovce, nedohodne-li se jinak. Současné staršovstvo bylo zvoleno 15. března 2015.

Kurátor a předseda staršovstva
Martin Plecháček

Místokurátorka
Lýdie Kozárová

Ostatní členové
Martin Friedrich
Ludmila Malinová
Luboš Kratochvíl
Miloslav Sirůček
Zuzana Štrobichová

Náhradníci
Miloslav Šťastný

Do staršovstva byl zvolen i Ondrej Kušnierik, který k 2. 1. 2017 rezignoval. Na jeho místo nastoupil první zvolený náhradník Miloslav Sirůček.