Farář a staršovstvo

Farář

Farářem sboru ČCE v Bukovce je od 1.11. 2016 František Plecháček.

***********************************************

Staršovstvo

Řádné schůze staršovstva se konají pravidelně první úterý v měsíci od 20 hodin na faře v Bukovce, nedohodne-li se jinak. Současné staršovstvo bylo zvoleno 27. června 2021, volba kurátora se bude konat na první schůzi v září 2021.

Kurátor a předseda staršovstva
Martin Plecháček

Místokurátorka
Lýdie Kozárová

Ostatní členové
Martin Friedrich
Luboš Kratochvíl
Ludmila Malinová
Vladimír Štěpánek
Zuzana Štrobichová

Náhradníci
David Dobiáš
Lukáš Plecháček